Home                  Info                Expositie              Foto van de maand             Links                 Route            Zeegezichten

 

HET ATELIER

 

Het atelier is gevestigd in een pand uit ad 1579 in schilderachtig historisch DELFSHAVEN.

Het pand is nu één van de oudste monumenten van Rotterdam.

 

ONTWERPEN

 

Glazenier Henk van Kooy is sinds 1972 werkzaam op het gebied van glas in lood en de eeuwenoude techniek

van de glasschilderkunst en andere vlakglas kunst technieken. Henk van Kooy ontwerpt als beeldend

kunstenaar/glazenier zelf zijn ramen, maar ook voert hij ontwerpen uit van andere ontwerpers,

altijd in goed overleg. Zowel het ontwerpen van moderne ramen als het vervaardigen van ramen

passend bij bestaand werk met glassoorten als voorheen is mogelijk.

 

Voor particulieren, bedrijven, instellingen, kerken en musea.

 

RESTAURATIEWERK

 

Naast het ontwerpen en uitvoeren van zowel eenvoudig als zeer bewerkelijk glas in lood,

houdt hij zich ook bezig met het restaureren van bestaand werk.

 

Deze werkzaamheden worden volgens de huidige ethiek en volgens de normen van deze tijd met grote zorgvuldigheid

uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever. Conform de code en internationale regels op dit gebied (bijvoorbeeld de

Code Bestek OVG - waar wij overigens geen lid van zijn - en Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

 

Voor diverse musea en overheidsinstellingen en kerken (o.a. Kröller-Müller - ICN – Monumenten) verzorgen we

Conditie Restauratie Rapporten, expositieadviezen en advies bij opslag in depot.

We zijn lid van verenigingen op het gebied van restauratie.